Utveckling mot Elitspår

Kursen vänder sig till dig som gått minst ett ökl spår. Vill utveckla din förmåga att läsa av din hund i spårskogen och träna dig själv på att lägga upp utmanade spår som utvecklar hunden mer.
 
Fredag 18.00-ca 20.00
Presentation av oss och deltagarna och 
Genomgång av helgen och kursboken
Diskusson om viltspår och spårstarter och spårupplägg
Genomgång av karta och allmän planering kring spårupplägg
 
Lördag 09.00 till ca 17.00, 
Jobba två och två med att planera ett spår utifrån trafikolycka
Spårstart, trafikolycka, olycksplats undersökning
rita upp, avstånd, spårets läng, spårprövningar etc.
snitsla, stämma av planering mot verkligheten
lägga ut spåret, markeringsplatser och störningar
praktiskt följa och läsa av hundars olika sätt att lösa problemlösning
Diskussion om dagens spår
 
Söndag 09.00 till ca 15.30
Jobba två och två med att planera ett spår utifrån skadskjutning vid jakt
Spårstart, skadskjutning vid jakt, skottplatsundersökning
rita upp, avstånd, spårets läng, spårprövningar etc.
snitsla, stämma av planering mot verkligheten
lägga ut spåret, markeringsplatser och störningar
praktiskt följa och läsa av hundars olika sätt att lösa problem
Diskussion om dagens spår
 
När: 22–24 maj
Anmälan: via Studiefrämjandet i Falun. Anmälan bindande. Max tolv deltagare.
Kostnad: 1400, lunch och fika lördag och söndag ingår.
Plats: Sörskog, norr om Bjursås (längskidanläggningen)
Kursledare; Ewa-Lisa Hoel 070-509 33 14, viltspar@ssrk-dalarna.se
                      Karin Lundin    070-606 96 48, karin.lundin@hotmail.com
                      Caroline Hagtröm 

CLUB SHOW/JUBILEUMs utställning 2020

Leksand
Lördagen den 6 juni
Mario Sonia Marques Portugal – Cocker, Amris och Welsh, Curly
Roxana Birk Danmark – IWS, ESS, Clumber
Claudia Berchtold Österike – Labbe, Chessa, Sussex
Murray, Ms Orlagh Irland – Golden, Field,
Carsten Birk – Flat, Tollare

Domar byte kan ske.
Anmälningsavgifter: Valp I (4-6 mån), valp II (6-9 mån) 220 kr, Juniorklass (9-18 mån),
Unghundsklass (15-24 mån), Jaktklass (15 mån + jaktmerit), Öppen klass (15 mån -)
Championklass 320 kr,
Veteranklass (8 år -) 220 kr.

Anmälan sker via mail till BUS senast 3 maj.

Sista internetanmälnings- och betalningsdag den 11 maj kl. 12.00

Upplysningar gällande anmälan ges av BUS- Bästa Utställningsservice på
telefon 0300- 54 51 46, (telefon tider vardagar 13-18) e-post bus@b-u-s.se
Upplysningar gällande utställningen ges av Anki Holmgren
telefon 070-529 29 53 eller utstallning@ssrk-dalarna.se

Årsmöte SSRK Dalarna

SSRK Dalarna bjuder in till avdelningens årsmöte:
Dag och tid: 15 mars 2020, kl. 14.00
Plats: Falu Brukshundsklubbs lokaler
Din anmälan om deltagande i årsmötet behövs! (med tanke på förtäringen)
Anmälan senast 1 mars till Gunilla, sekreterare@ssrk-dalarna.se, 070-797 37 08
Ärenden som önskas tas upp på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 30 november 2019, sekreterare@ssrk-dalarna.se.
Valberedningens sammankallande är Anki Wadman, 070-372 22 31.

Vi har för avsikt att anordna någon aktivitet i samband med årsmötet, men ännu är inget helt klart med det. Planerna smids för fullt! Håll utkik på hemsidan och/eller facebooksidan, så kommer vi där att berätta mer vad det lider.

Årets Championatshundar kommer att uppmärksammas under årsmötet och Alle´z Isabells Vandringspris ska delas ut till den dalahund som erhållit flest provpoäng under 2019.

Championtitel

Har Du fört fram en championhund under 2019 ber vi Dig meddela detta före 25 januari 2020
till Gunilla Holm Nyberg, Vällanstigen 32, 791 61 FALUN, sekreterare@ssrk-dalarna.se.
För att erhålla championatspris måste Du närvara vid avdelningens årsmöte, den 15 mars 2020.

SoNJCH Allez‘ Isabelles VP

Till minne av labradortiken Allez´ Isabelle ”Bella”.
Vandringspriset utdelas vid Dalaavdelningens årsmöte till den labrador som uppnått högsta poängsumman enligt nedan.
Ägaren ombesörjer själv att skicka in under året erövrade jaktprovsresultat till avdelningens sekreterare före årsmötet där styrelsen bedömer inkommet material.

Aspirerar Du på detta vandringspris, skicka in dina jaktprovsresultat före 25 januari 2020
till Gunilla Holm Nyberg, Vällanstigen 32, 791 61 FALUN, E-post: sekreterare@ssrk-dalarna.se

1 2 3 15