Championat 2019

SEU(u)CH Fairfax Wikipedia SE12334/2016
Uppfödare & Ägare
Marianne Bimer-Olofsson, Insjön

SE VCH Yazzpeaks A High Performance
2017-02-09
”Bollinger”  
Ägare: Elisabeth Wallin, Dala-Järna
Uppfödare: Beatrice Backman Lönn, Njurunda

SE U(u) CH Famous Crowd’s Roll With Me.
Uppfödare Connie Hurup Philipsen Danmark
Ägare Kajsa Söderbergh Rättvik.

SE VCH 
Flottatjärn’s A’Igor of bandit 
Karin Hammar
Bolt (Dark Eye’s Beinner’s Luck) SE45622/2015
SV VCH 2017
FI VCH 2018
NO VCH 2019 = Nord VCH
Ägare Ulrika Hedberg
Uppfödare Martina Arnler