Våra sektioner

Sektionerna ingår som en underavdelning i vår avdelning. Avdelningen är huvudansvarig för sektionernas verksamhet.
Sektionerna är ideella föreningar och har till syfte att inom bedriva avdelningens lokala verksamhet gällande i första hand hundägarutbildning. Sektionerna ska också vara avdelningen behjälplig vid arrangemang av avdelningens officiella prov- och utställningsverksamhet.
Som medlem tillhör man den sektion inom vars område man är bosatt.

Inom SSRK Dalarna finns det två olika sektioner:
Västerbergslagen med egen hemsida
Södra som återfinns på denna hemsida under fliken Sektion Södra.