Granngårdens Kundklubb

Koppla medlemskap i Granngårdens kundklubb till SSRK Dalarna

Du som är medlem i SSRK Dalarna och även är medlem i Granngårdens kundklubb kan hjälpa din förening att få en extra slant
(i form av presentkort till t.ex. priser och uppmuntransgåvor)

Utöver att själv få 2% bonus på dina köp hos Granngården, kan du även ge 2% avkastning till din förening. Bonusen betalas ut i form av presentkort två gånger om året till din förening.

• Gör så här
Logga in på Mina sidor för E-Handel och lägg till din förening under ”kontaktuppgifter”. Du kan också kontakta vår kundjänst via vår chatt eller maila till order@granngarden.se för att få hjälp med att koppla ditt klubbmedlemskap till din förening.

• Inte medlem i kundklubben ännu?
Ingen fara! Gå in på Granngårdens hemsida och sök under Kundklubb. Där kan du snabbt och enkelt ordna ett medlemsskap. Du kan också bli medlem direkt i butik.

 

Grundlydnadskurs

Välkommen till grundlydnadskurs med SSRK! Målsättningen med kursen är att lägga grunderna till en bra relation mellan hund o förare. Vi arbetar med olika aktivitets- och kontaktövningar.

I kursen ingår moment som:
Följsamhet
Inkallning
Kontakt
Stadga
Passivitet

Kursupplägg
Det blir varvat teori och praktik. Kursen kommer att genomföras i en inomhushall samt utomhus. Grundlydnadskursen riktar sig främst till dig som har en ung retriever eller spaniel i åldern från 6 månader och uppåt.

Kurstillfällen
Start: torsdag 13 april kl 18.00
Plats: Överboda, Leksand (vägbeskrivning i PM till deltagarna)
Kursdagar: torsdagar kl 18.00-20.00
Kurstillfällen: 5 kurstillfällen: 13/4, 27/4, 11/5, 25/5, 8/6

Anmälan
Anmälan via Studiefrämjandet Dalarna, senast den 1 april. Klicka här för att komma till anmälan
Kursavgift: 1200 kr
Medlemskap i Svenska Spaniel och Retrieverklubben krävs för att delta.
Hunden ska vara vaccinerad enligt SKK’s regler. Löptikar kan inte delta, men föraren kan delta utan hund på det tillfället.
Max 6 deltagare

Kursledare
Anci Wadman

Kursen genomförs som en del i SSRK’s diplomeringsutbildning för instruktörer. Kursledaren har stöd i planeringen av en erfaren mentor.

Valpkurs

Välkommen till valpkurs med SSRK! Målsättningen med kursen är att öka förståelsen om valpens behov, utveckling och beteende och känna till grunderna till kontakt, aktivering och vardagslydnad. För att kunna lägga grunden till en bra relation resten av livet tillsammans.

I kursen ingår moment som:
Skapa goda vanor
Hantering
Koppla av
Kontakt
Inkallning
Koppelhantering

 

Kursupplägg
Det blir varvat teori och praktik. Kursen kommer att genomföras i en inomhushall samt utomhus. Valpkursen riktar sig främst till dig som har en retriever eller spaniel i åldern 4-7 månader.

Kurstillfällen
Start: tisdag 11 april kl.18:00
Plats: Överboda, Leksand (vägbeskrivning i PM till deltagarna)
Kursdagar: tisdagar kl 18.00-19.30
Kurstillfällen: 5 kurstillfällen: 11/4, 18/4, 2/5, 16/5 och 30/5

Anmälan
Anmälan via Studiefrämjandet Dalarna, senast den 1 april. Klicka här för att komma till anmälan
Kursavgift: 1200 kr
Medlemskap i Svenska Spaniel och Retrieverklubben krävs för att delta.
Hunden ska vara vaccinerad enligt SKK’s regler.
Max 4 deltagare

Kursledare
Anci Wadman

Kursen genomförs som en del i SSRK’s diplomeringsutbildning för instruktörer. Kursledaren har stöd i planeringen av en erfaren mentor.

Motion 2 – SSRK Fullmäktige 2023

Regelrevideringar

Yrkande
Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben yrkar att förslag till
ändringar/justeringar och revideringar av provregler avseende SSRK.s raser, till
exempel i samband med regelrevidering, ska vara godkända av en majoritet av
de rasklubbar för vilka raser respektive regelverk avser, innan de godkänns av
SSRK.Hs.


Skäl till motionen
Vid Fullmäktige 2019 beslutades det i enlighet med huvudstyrelsen förslag att
ändringar/justeringar och revideringar av provregler inte ska föreläggas SSRK
Fullmäktige utan godkännas av SSRK Hs.
Innan beslutet fattades fördes en debatt om att säkerställa den demokratiska
förankringen hos rasklubbar och avdelningar. SSRK Hs uppmanades att ta med
sig synpunkterna som förts fram.
Eftersom ett arbete ska genomföras för att diskutera och förankra
ändringar/justeringar och revideringar av provregler torde detta förslag enbart
vara ett befästande av en arbetsrutin som därmed kan checkas av innan SSRK
Hs ska fatta beslut att godkänna respektive regelverk.

Rösta – din åsikt (klicka här)

 

Motion 1 – SSRK Fullmäktige 2023

Handlingar för beslut till Fullmäktige

Yrkande
Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben yrkar att de handlingar till SSRK
Fullmäktige som avser propositioner, SSRK Hs förslag till beslut avseende de
uppdrag föregående Fullmäktige givit till SSRK Hs, Ärenden som av
huvudstyrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet samt motioner till SSRK
Fullmäktige inklusive SSRK Hs förslag till beslut, skall vara styrelserna för
rasklubbar och avdelningar tillhanda skriftligen senast 15 januari samma år som
Fullmäktige.

Skäl till motionen
Enligt stadgarna skall rasklubbar och avdelningar genomföra sina klubbrespektive
avdelningsmöten senast sista mars. I syfte att stärka organisationens
demokrati och skapa förankring av de olika beslut som skall tas på ett
Fullmäktige är det vår mening att SSRK Hs, rasklubbar och avdelningar bör ha
god tid på sig att förankra de olika beslut som ska föreläggas på Fullmäktige,
vilket t.ex. kan göras på klubb- och avdelningsmöten.
Det är dock inte tvingande för respektive klubb- och avdelningsstyrelse att ta
upp dessa ärenden på sina klubb- och avdelningsmöten, men genom att erhålla
materialet i god tid medför det ändå en möjlighet att analysera och diskutera de
olika förslagen i god tid före Fullmäktige.
I yrkandet ingår inte att övriga handlingar, såsom verksamhetsberättelser,
bokslut, verksamhetsplan, budget, val av funktionärer ska redovisas tidigare än
det som anges i stadgarna. Det vore naturligtvis dock bra om dessa även
kommer tidigare än vad stadgarna stipulerar.

Rösta – din åsikt (klicka här)

Viltspårkurs nybörjare med anlagsprov som mål

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig att lägga viltspår och träna din hund för att kunna gå ett viltspårprov i anlagsklass. Du får gärna ha målet att jobba vidare mot öppenklass och elitspår. Du behöver kunna arbeta tillsammans med annan kursdeltagare och lägga spår i olika terränger. 
 
Kursens plats
Vi kommer att träffas i Mora, detaljerad info till anmälda deltagare i PM.
 
Kurstillfällen/datum
Kursen startar när det blivit barmark, preliminärt i april. Kursen är fördelad på fyra träffar under april, 18/4, 20/4, 25/4 och 27/4. kl. 18.00 till 20.30. Skulle det bli problem med att det kommit mer snö och barmark saknas, kan kursdagarna senareläggas till maj.
 
Kursupplägg
Varje träff varvas med teori, spårläggning och spårarbete. Första träffen kommer vi att börja med att gå igenom material och grunderna för spårläggning samt lägga upp planer för dig och din hund. De följande tre träffarna bygger vi vidare på kraven för ett anlagsprov. SSRK tillhandahåller material för kursen, såsom blod/klöv/snitslar.
 
Efter genomgången kurs kan vi hjälpa till att boka Anlagklass spårprov för de som vill. För att kunna starta på ett anlagsprov måste hunden ha fyllt 9 månader. Spårprovet kostar 450 kr och betalas separat.
 
Anmälan
Via Studiefrämjandet i Falun. Klicka här för att komma till anmälanSenaste anmälningsdag 2 april, efter det kan du fortfarande anmäla dig till reservlistan. Kurskostnad 1200 kr för SSRK medlem, övriga 1300 kr.
Alla raser är välkomna men då kursen arrangeras i SSRK regi har medlem med spaniel eller retriever förtur fram till sista anmälningsdag. Max 8 deltagare
 
Kursledare
Roger Svensson, 070-658 24 68Eva Back, 070-374 27 28
roger.svensson@moramail.se eva.back@moramail.se

Apportering fortsättning vår 2023

Kurs med SSRK Dalarna våren 2023
 
På denna kurs utvecklar vi grundläggande apporteringsövningar för den apporterande hunden. För dig och din hund som har kommit en bit på väg i apporteringsarbetet.
 
Kursupplägg
Denna kurs passar dig som har inkallning, grundläggande stadga, bärande och avlämningar någorlunda klart. Vi övar uppgifter där flera moment ingår och som man sedan bygger ihop till hela övningar. Vi övar bland annat tecken, närsök, markeringar och stoppsignal både enskilt och i grupp. Skott förekommer. 
 
Kurstillfällen
Start: tisdag 11 april kl.18:00
Plats: Trafikverkets gård, Dala Storsund – Borlänge
Kursdagar: tisdagar kl 18:00
Kurstillfällen: 5 kurstillfällen: 11/4, 18/4, 25/4, 2/5 och 9/5.
Vid löp stannar tiken hemma men föraren är välkommen att delta vid kurstillfället. 
 
Anmälan
Anmälan via Studiefrämjandet Dalarna Klicka här för att komma till anmälan
Kursavgift: 1200 kr
Medlemskap i SSRK krävs för att delta
Max 8 deltagare
 
Instruktörer
Marita Danemyr 070-230 80 58 
Pernilla Astemark Hjelm 070-64 64 898

Viltspårkurs: Utveckling mot E-spår

E-Spår = (eftersök, elit, extra svåra)
Utveckla din hunds förmåga att spåra olika viltslag, klara olika spårstörningar samt markera blod, hår och ben.
 
Viltspårkursen vänder sig till dig som har en hund som minst gått ökl spår. Du som förare ska kunna arbeta självständigt samt i par vid planering av spårupplägg samt spårläggning. Vi kommer att jobba med uppläggteori och genomgång av spåren för helgen på fredag kväll. På lördag jobbar vi med trafikeftersök och på söndag skadskjutning vid jakt. Kursen blandar teori, momentträning med olika markeringar, spårslingor samt går spår som kurskamrater har lagt.
 
När:
2-4 juni (fredag 18.00-20.00, lördag 09.00-17.00, söndag 09.00-15.30)
 
Plats:
Sörskog, norr om Bjursås (längskidanläggningen)
 
Anmälan:
via Studiefrämjandet i Falun.
Sista anmälningsdag 7 maj. Därefter kan du anmäla dig på reservlistan. Alla hundraser är välkomna men då kursen arrangeras i SSRK regi har medlem med spaniel eller retriever förtur fram till sista anmälningsdag. Max 8 deltagare
 
Deltagaravgift:
Kursavgift 1800 kr för SSRK medlem, övriga 2000 kr. SSRK tillhandahåller spårmaterial för kursen, såsom blod, klövar, snitslar mm. I kursavgiften ingår även kurshäften, fika fredag till söndag samt lunch lördag och söndag.
 
Kursledare;
Ewa-Lisa Hoel   
070-509 33 14
viltspar@ssrk-dalarna.se
 
Karin Lundin   
070-606 96 48
karin.lundin@hotmail.com
  
 
 

Viltspårskurs mot Öppenklass i Hedemora

Välkommen till en viltspårkurs som vänder sig till dig vars hund har gjort anlagsprov eller gått en anlagskurs i viltspår. Det är en fortsättningskurs i viltspår med målet att klara ett öppenklass-prov.  Vi går igenom de moment som ingår i öppenklass; att söka upp spåret i startrutan, återgång och bloduppehåll i vinkel osv. Spårets svårighetsgrad ökas steg för steg. Vi arbetar två och två med att lägga spåren och du får därmed chansen att se hur olika hundar arbetar för att lösa spårets utmaningar. Att lära dig läsa din egen hund i spårarbetet är viktigt för ert fortsatta samarbete och eventuella provstarter.
 
Plats
Vi kommer att hålla till i skogarna utanför Hedemora, plats meddelas senare i PM.
 
Kurstillfällen/datum
Lördag-söndag 6-7 maj 2023
Tider lördag kl 9-17, söndag kl 9-16
 
Kursupplägg
Kursen genomförs över en helg med 2 dagar ute i skogen. Vi samlas på lördagen för ett kortare teoripass, därefter åker vi vidare till skogen för spårträning. SSRK tillhandahåller material för kursen, såsom blod/klöv/snitslar.
 
Anmälan
Via Studiefrämjandet i Falun. Klicka här för att komma till anmälan
Sista anmälningsdag 14 april. Därefter kan du anmäla dig på reservlistan. 
Vid avbokning senare än 7 dagar före start återbetalas inget av kurskostnaden. 
Alla hundraser är välkomna men då kursen arrangeras i SSRK´s regi har medlem med spaniel eller retriever förtur fram till sista anmälningsdag. Kursen tar åtta deltagare.
Kursavgift 1200 kr för SSRK medlem, övriga 1300 kr
 
Kursledare
Ledare för kursen är Anders Henningsson, diplomerad viltspårs instruktör och viltspårdomare. Samt Lars Ericsson, viltspårdomare med lång erfarenhet.
Anders tel: 073-5927887
Lars tel: 070-6937607

Viltspårkurs mot Öppenklass i Rättvik

Välkommen till en viltspårkurs som vänder sig till dig vars hund har gjort anlagsprov eller gått en anlagskurs i viltspår. Det är en fortsättningskurs i viltspår med målet att klara ett öppenklass-prov. Vi går igenom de moment som ingår i öppenklass; att söka upp spåret i startrutan, återgång och bloduppehåll i vinkel osv. Spårets svårighetsgrad ökas steg för steg. Vi arbetar två och två med att lägga spåren och du får därmed chansen att se hur olika hundar arbetar för att lösa spårets utmaningar. Att lära dig läsa din egen hund i spårarbetet är viktigt för ert fortsatta samarbete och eventuella provstarter.


Plats
Vi håller till i skogarna utanför Rättvik, plats meddelas senare i PM.

Kurstillfällen/datum
10-11 juni 2023
Lördag-söndag, kl 9-16 ca

Kursupplägg
Kursen genomförs över en helg med 2 dagar ute i skogen. SSRK tillhandahåller material för kursen, såsom blod/klöv/snitslar.

Anmälan
Via Studiefrämjandet i Falun. KLicka på denna länk för anmälan
Sista anmälningsdag 19 maj. Därefter kan du anmäla dig på reservlistan.
Vid avbokning senare än 7 dagar före start återbetalas inget av kurskostnaden.
Alla hundraser är välkomna men då kursen arrangeras i SSRK regi har medlem med SSRK-hund förtur fram till sista anmälningsdag. Kursavgift 1200 kr för SSRK medlem, övriga 1300 kr. Max 8 deltagare
Löptikar kan ej delta.

Kursledare
Gunilla Mårsén 070-2315435
Ingrid Höglund 070-6920791

1 2