Tollingjaktprov SSRK Dalarna

Helgen den 17-18 september anordnar SSRK-Dalarna årets tollingjaktprov i Dalarna. Provet kommer att innefatta nybörjarklass, öppenklass och elitklass. Och kommer att arrangeras i Kuså Falu kommun. 
 
Lördag 17/9 
Prov i öppenklass och elitklass 
 
Söndag 18/9 
Prov i nybörjarklass och öppenklass 
 
Välkomna med er anmälan på SSRK prov
 
Kom hit för att kolla på våra duktiga Tollare när dom visar upp sina jaktliga egenskaper eller anmäl dig som funktionär och får en bättre inblick i hur bedömningen går till. ”

Tollingjaktprov

Tollarklubben har tillsammans med SSRK tagit fram ett eget officiellt jaktprov för Tollare – Tollingjaktprov.
 
Tollingjaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former bedöma deltagande hundars jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet. Proven är indelade i tre klasser samt ett praktiskt prov.
Nybörjarklass (Nkl) För hundar som första provdagen uppnått 12 månaders ålder. Hund som erhållit ett Excellent (1:a pris) får kvarstå i klassen under innevarande kalenderår, vid överanmälan ska den dock stå tillbaka för hund som ännu inte erhållit ett Excellent (1:a pris). Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass, gå tillbaka till klassen.
 
Öppenklass (Ökl) För hundar som erhållit Excellent (1:a pris) i Nybörjarklass vid ett officiellt tollingjaktprov eller som tidigare startat i Öppenklass och som ej erhållit två Excellent (1:a pris) i klassen. Även Excellent (1:a pris) erhållit i Nkl vid officiellt Tollerjagtprøve (Danmark) berättigar till start i Ökl. Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass, gå tillbaka till klassen.
 
Elitklass (Ekl) För hundar som erhållit två Excellent (1:a pris) i Ökl på tollingjaktprov. Ett av dessa Excellent (1:a priser) kan ha erhållits vid officiellt Tollerjagtprøve (Danmark). Avhålles endast under hösten i enlighet med övriga elitklassprov inom SSRK.
 
Praktiskt jaktprov För hundar som erhållit minst två Excellent (1:a pris) på elitklass tollingjaktprov.
 
Jaktprovschampionat – Tolling erhålls efter tre Excellent (1a pris) i elitklass och ett godkänt praktiskt jaktprov.