Styrelse

ORDFÖRANDE 

Karin Wigert

ordforande@ssrk-dalarna.se

070 3272059

SEKRETERARE

Margareta Ström

sekreterare@ssrk-dalarna.se

Mobil : xxxxxxxxxxx

KASSÖR

Agne Nyberg

ekonomi@ssrk-dalarna.se

Mobil : 070-5135493

UTBILDNING (adjungerad)

VILTSPÅR

Eva – Lisa Hoel

viltspar@ssrk-dalarna.se

Telefon: 023-509 33
            070-509 33 14

JAKT

UTSTÄLLNING – SPANIEL

Anki Holmgren

utstallning@ssrk-dalarna.se

Telefon: 070-5292953

Ledamot

Marina Qvicker
070-6815911

ledamot@ssrk-dalarna.se

Suppleant 1

Suppleant 2

WEBB – IT

Hans Westblad

hans@actualis.se

Valberedning from 2024-04

Gunilla Holm-Nyberg 

Malin Kåhåhols