Styrelse

ORDFÖRANDE 

Karin Wigert

ordforande@ssrk-dalarna.se

070 3272059

SEKRETERARE

Gunilla Holm Nyberg

sekreterare@ssrk-dalarna.se

Mobil : 070-7973708

KASSÖR

Agne Nyberg

ekonomi@ssrk-dalarna.se

Mobil : 070-5135493

UTBILDNING

Cecilia Linnteg
073-6990948

utbildning@ssrk-dalarna.se

VILTSPÅR

Eva – Lisa Hoel

viltspar@ssrk-dalarna.se

Telefon: 023-509 33
            070-509 33 14

JAKT

UTSTÄLLNING – SPANIEL

Anki Holmgren

utstallning@ssrk-dalarna.se

Telefon: 070-5292953

SUPPLEANT 1

Marina Qvicker
070-6815911

suppleant1@ssrk-dalarna.se

 

SUPPLEANT 2
Stefan Rooth

suppleant2@ssrk-dalarna.se

WEBB – IT

Hans Westblad

hans@actualis.se