Tollingjaktprov

Tollarklubben har tillsammans med SSRK tagit fram ett eget officiellt jaktprov för Tollare – Tollingjaktprov.
 
Tollingjaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former bedöma deltagande hundars jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet. Proven är indelade i tre klasser samt ett praktiskt prov.
Nybörjarklass (Nkl) För hundar som första provdagen uppnått 12 månaders ålder. Hund som erhållit ett Excellent (1:a pris) får kvarstå i klassen under innevarande kalenderår, vid överanmälan ska den dock stå tillbaka för hund som ännu inte erhållit ett Excellent (1:a pris). Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass, gå tillbaka till klassen.
 
Öppenklass (Ökl) För hundar som erhållit Excellent (1:a pris) i Nybörjarklass vid ett officiellt tollingjaktprov eller som tidigare startat i Öppenklass och som ej erhållit två Excellent (1:a pris) i klassen. Även Excellent (1:a pris) erhållit i Nkl vid officiellt Tollerjagtprøve (Danmark) berättigar till start i Ökl. Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass, gå tillbaka till klassen.
 
Elitklass (Ekl) För hundar som erhållit två Excellent (1:a pris) i Ökl på tollingjaktprov. Ett av dessa Excellent (1:a priser) kan ha erhållits vid officiellt Tollerjagtprøve (Danmark). Avhålles endast under hösten i enlighet med övriga elitklassprov inom SSRK.
 
Praktiskt jaktprov För hundar som erhållit minst två Excellent (1:a pris) på elitklass tollingjaktprov.
 
Jaktprovschampionat – Tolling erhålls efter tre Excellent (1a pris) i elitklass och ett godkänt praktiskt jaktprov.