Viltspårskurs nybörjare

VILTSPÅRKURS nybörjare med anlagsprov som mål
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig att lägga viltspår och träna din hund för att kunna gå ett viltspårprov i anlagsklass. Du får gärna ha målet att jobba vidare mot öppenklass och elitspår. Du behöver kunna arbeta tillsammans med annan kursdeltagare och lägga spår i olika terränger. 
 
Kursupplägg
Varje träff varvas med teori, spårläggning och spårarbete. Första träffen kommer vi att börja med att gå igenom material och grunderna för spårläggning samt lägga upp planer för dig och din hund. De följande tre träffarna bygger vi vidare på kraven för ett anlagsprov. 
 
Kurstillfällen/datum 2021
Kursen är fördelad på fyra träffar under april 20/4, 22/4, 27/4 och 29/4 kl. 18.00-20.30. 
Skulle det bli problem med att det kommit mer snö och barmark saknas, kan kursdagarna senareläggas till maj.
 
Plats
Vi kommer att träffas i Mora.
 
Anmälan
Studiefrämjandet i Falun Länk till anmälan
Alla hundraser är välkomna men SSRK raser har förtur.
Kursen tar emot sex deltagare. Obs! Endast en person per anmäld hund kan närvara på kursen. Vänligen respektera restriktionerna under pågående pandemi.
Kurskostnad 
1200 kr, 1100 kr för SSRK medlem. 
 

Efter genomgången kurs kan vi hjälpa till att boka Anlagklass spårprov för de som vill. För att kunna starta på ett anlagsprov måste hunden ha fyllt 9 månader. Spårprovet kostar 400 kr och betalas separat.

Kursledare
Roger Svensson
roger.svensson@moramail.se

070-658 24 68

Eva Back
eva.back@moramail.se
070-374 27 28