Viltspårskurs nybörjare med anlagsprov som mål

Anmälan klicka här

 
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig att lägga viltspår och träna din hund för att kunna gå ett viltspårprov i anlagsklass. Du får gärna ha målet att jobba vidare mot öppenklass och elitspår. Du behöver kunna arbeta tillsammans med annan kursdeltagare och lägga spår i olika terränger. Alla raser är välkomna men då kursen arrangeras i SSRK regi så har SSRK raser förtur. Kursen tar åtta deltagare.
 
Kursens plats
Vi kommer att träffas Rättvik
 
Kurstillfällen/datum
 28-29 mars
 
Anlagklass spårprov för de som vill och kan starta- vi bokar tid och plats
 
Helgkurs
Kursen varvas med teori, spårläggning och spårarbete. Där kommer vi att gå igenom material och grunderna för spårläggning samt lägga upp planer för dig och din hund. De följande spåren bygger vidare på kraven för ett anlagsprov.  Därefter finns möjlighet att gå ett anlagsprov för de som vill och kan. 
 
Anmälan
Studiefrämjandet i Falun 
Kurskostnad 1000 kr för SSRK medlem. 1100 för icke medlem. Tillkommer 350 kr om du vill gå anlagsprov
 
Kursledare
Karin Lundin
Karin.lundin@hotmail.com
070-606 96 48
 
Ingrid Höglund
Ih.h@hotmail.se
070-692 07 91
 
Anders Henningsson
andgun64@gmail.com 
073-625 30 30            
                                
Ewa-Lisa Hoel
viltspar@ssrk-dalarna.se
070-509 33 14