Viltspårkurs nybörjare med anlagsprov som mål

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig att lägga viltspår och träna din hund för att kunna gå ett viltspårprov i anlagsklass. Du får gärna ha målet att jobba vidare mot öppenklass och elitspår. Du behöver kunna arbeta tillsammans med annan kursdeltagare och lägga spår i olika terränger. 
 
Kursens plats
Vi kommer att träffas i Mora, detaljerad info till anmälda deltagare i PM.
 
Kurstillfällen/datum
Kursen startar när det blivit barmark, preliminärt i april. Kursen är fördelad på fyra träffar under april, 18/4, 20/4, 25/4 och 27/4. kl. 18.00 till 20.30. Skulle det bli problem med att det kommit mer snö och barmark saknas, kan kursdagarna senareläggas till maj.
 
Kursupplägg
Varje träff varvas med teori, spårläggning och spårarbete. Första träffen kommer vi att börja med att gå igenom material och grunderna för spårläggning samt lägga upp planer för dig och din hund. De följande tre träffarna bygger vi vidare på kraven för ett anlagsprov. SSRK tillhandahåller material för kursen, såsom blod/klöv/snitslar.
 
Efter genomgången kurs kan vi hjälpa till att boka Anlagklass spårprov för de som vill. För att kunna starta på ett anlagsprov måste hunden ha fyllt 9 månader. Spårprovet kostar 450 kr och betalas separat.
 
Anmälan
Via Studiefrämjandet i Falun. Klicka här för att komma till anmälanSenaste anmälningsdag 2 april, efter det kan du fortfarande anmäla dig till reservlistan. Kurskostnad 1200 kr för SSRK medlem, övriga 1300 kr.
Alla raser är välkomna men då kursen arrangeras i SSRK regi har medlem med spaniel eller retriever förtur fram till sista anmälningsdag. Max 8 deltagare
 
Kursledare
Roger Svensson, 070-658 24 68Eva Back, 070-374 27 28
roger.svensson@moramail.se eva.back@moramail.se