Viltspår Utveckling mot elitspår

Viltspår: Utveckling mot elitspår 
Kursen vänder sig till dig som gått minst ett ökl spår. Vill utveckla din förmåga att läsa av din hund i spårskogen och träna dig själv på att lägga upp utmanade spår som utvecklar hunden mer.
 
Under helgen jobbar ni två och två med spåren. Moment som ingår är att rita upp karta med avstånd, spårets längd, spårprövningar etc. Att snitsla och stämma av planering mot verkligheten. Sedan lägga ut spåret med markeringsplatser och störningar. Spårstart och undersökning av olycksplats och skottplats. Praktiskt följa och läsa av din egen och andra hundars olika sätt att lösa problemlösning i spåret. Vi avslutar med diskussion om dagens spår.
 
Fredag, kl 18.00-ca 20.00
Genomgång av helgen och kurskompendiet.
Diskussion om viltspår, spårstarter och spårupplägg.
Genomgång av karta och allmän planering kring spårupplägg.
 
Lördag, kl 09.00 till ca 17.00 
Planera, lägga och genomföra spår utifrån trafikolycka.
 
Söndag, kl 09.00 till ca 15.30
Planera, lägga och genomföra spår utifrån skadskjutning vid jakt.
 
Datum: 14-16 maj 2021

Plats: Sörskog, norr om Bjursås (längskidanläggningen)

Anmälan: via Studiefrämjandet i Falun Länk för anmälan

Senaste anmälningsdag 1 maj. Anmälan är bindande.
Alla hundraser är välkomna men SSRK raser har förtur.
Kursen tar emot sex ekipage. Obs! Endast en person per anmäld hund kan närvara på kursen. Vänligen respektera restriktionerna under pågående pandemi.
Kurskostnad: 1600 kr, 1500 kr för SSRK medlem, då ingår fika fredag till söndag samt luncher lördag och söndag.
 

Kursledare;
Ewa-Lisa Hoel   070-509 33 14, viltspar@ssrk-dalarna.se

Karin Lundin    070-606 96 48, karin.lundin@hotmail.com