VCH Stefan Bergman

SE VCH Hayabusas Bruno Benelli

Förare Stefan Bergman 

Ägare Kajsa Södergbergh Rättvik

Uppfödare Maria Ollson Vittinge.