VCH Rose Marie Stafås

Svensk Viltspårs champion 
Welsh Springer Spaniel
SE VCH Freckles Galaxy (”Chilla”)
Reg nr SE21608/2016
Ägare:Rose-Marie Stafås, Lima
Uppf: Carina Arvidsson, Kumla