Tack till alla för Kuså provet

Stort tack för all insats för / under / efter Kuså provet till alla som var delaktiga. Ingen nämd ingen glömd.

Extra tack till Tack Marita, Christer och Roman för jobbet ni gjort i Kuså!
Bron från grillplatsen blev jättebra.
Nu går det att gå över utan att vara rädd att ramla, både för folk och hundar.
Tack från provledningen.