Steward för Mock trial och A-prov!

En steward har en viktig roll för att A-prov och Mock trials ska fungera och gå att genomföra och det är flera länsklubbar som sett behov av en utbildning. Vi i SSRK Värmland tar nu initiativet och bjuder in kursdeltagare från hela landet!

• NÄR? Den 30 april och 1 maj 2022 (ca tider är 9-16 på lördag, söndag så länge provet pågår).
 
• VAR? I Västra Ämtevik i Värmland – detaljer kommer med bekräftelse
 
• VEM/VILKA? Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om deltagarna har någon erfarenhet från Mock trial eller A-prov. Max 12 stycken. Vi har öronmärkt ett par platser till medlemmar i SSRK Värmland, i övrigt är det roligt om det blir en spridning över landet  😊
 
• KOSTNAD? Utbildningen ges till självkostnadspris (förslagsvis täckt av resp avdelning/klubb). Fika och lunch ingår. Vid bekräftelse om att en plats erbjuds i utbildningen kommer mer info om hur betalningen går till.
 
• UPPLÄGG? Utbildningen innefattar två dagar, den ena med teori och den andra med praktik under ett pågående Mock trial.
 
• KURSLEDARE? Är Jörgen Norrblom som är Steward i SSRK Östra
 
• BOENDE? Om du inte bor i närheten hittar du olika boenden i närheten av Sune eller Kil. Googla!
 
• ANMÄLAN? Anmälan görs i första hand genom resp hemmaavdelning / klubb. Den skickas till a.ranung@gmail.com. Uppgifter som ska finnas med är – Namn, adress, personnummer och hemma avdelning/klubb.
Har du frågor om upplägg och innehåll i kursen?
Ta kontakt med
Jörgen jorgen@norrblom.se
Har du frågor som gäller anmälan? Hör av dig till Åsa Ranung som är utbildningsansvarig i SSRK Värmland 

En steward är i mångt och mycket domarens högra hand vid A- prov och Mock trials. Uppgiften handlar om att på olika sätt
hjälpa domarna samt hålla ordning på och kalla fram hundar till bedömning. Den kan även handla om att ansvara för att hålla ordning bland deltagare och publik.