Spånkorgs cupen 2016

1:a Soldrivans Coral Search For Nemo / Tapio Hurtta, VÄSTERÅS
2:a Twigg´s All The Time Björn Karlsson,NÄVEKVARN
3:a Comics Walk The Line/ Gunilla Erlandsson, NORA

20 hundar samlades 2-3 juli i Våmhus för att tävla i viltspår. Lördag eftermiddag gick alla hundar ett ökl spår och på söndag ett ekl spår. Årets utvalda prövning var att hålla angivet spår. Så elitspåret hade ”två påskjutna rådjur” som hade sprungit och korsat varandra vid tre tillfällen (se spårkarta). Vädret vid spårläggningen var mer än blött så det bidrog till att ökl spåren blev svåra för flera ekipage.
Vi som fick möjlighet att döma alla duktiga hundar var Janne Svensson, Beng-Olov Almén, Berth Nilsson, Lars-Göran Hagström, Gustaf Nilsson, Conny Gunnars, Raymond Hellgren, Lars Lindblom, Ewa-Lisa Hoel och Sören Larsson som även agerade provledare. Men ingen cup utan funktionärer så mycket tack till den fina servicen vi fick av Anneli Larsson, Ingegerd Nilsson och Annelie Hagström.
 
Tack till alla sponsorer som skänkt priser  

SPONSORER