SKK Klubbverksamhet sommaren 21

SKKs klubbar – Klubbverksamhet sommaren 2021 (Info 20/5 2021)

Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse känner fortsatt stort ansvar angående
utvecklingen av pandemin, även om läget nu ser bättre ut än tidigare. Det är vårt
gemensamma ansvar att bidra till att smittspridningen i samhället inte tar ny fart.
Under förutsättning att regeringen inte ändrar sitt beslut om att göra lättnader i
begränsningar av personer som får närvara vid en offentlig tillställning/sammankomst
så kommer nedanstående att gälla från och med 1 juni.

Klubbverksamhet i SKK-organisationen
Detta gäller från den 1 juni 2021 tills att myndigheterna beslutar om något annat
gällande begränsningar av antal personer vid offentlig tillställning/sammankomst. Då kommer SKK ta ett nytt beslut.
Verksamhet utomhus som inte samlar fler än 100 personer samtidigt på samma plats kan genomföras. Funktionärer räknas inte in i antalet 100 personer. Genomförandet ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten. Verksamhet inomhus bör undvikas.
Om det inte är fler än åtta personer som samlas samtidigt på samma plats kan dock verksamhet inomhus genomföras. Om detta sker ska riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska tas till de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Om verksamhet inomhus innebär att deltagarna anvisas en egen sittplats där
deltagarna sitter under hela tillställningen kan det undantag som finns i
begränsningsförordningen (2021:356) om att tillåta upp till 50 personer tillämpas.

Detta ska följas vid klubbverksamhet
Allmänna råd – läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
 Gör en riskanalys – med Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg.
 Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer – framförallt innebär det
att ingen person med något symtom som kan kopplas till Covid-19 ska
närvara. Detta gäller även om du bara känner dig lite förkyld. Deltagarna
ska hålla avstånd till varandra och det ska finnas förutsättningar för god
handhygien.

Träning som sker i privat regi
Träning inomhus i privat regi omfattas inte SKK-organisationens beslut, utan faller under Folkhälsomyndighetens föreskrift om allas ansvar att förhindra smittspridning av Covid-19. Vi uppmanar ändå fristående organisationer, företag och dig som privatperson att följa SKKs rekommendationer.

Begränsa deltagarantalet
Vid verksamhet där bortlottningsregler finns kan de användas för att begränsa det förväntade antalet deltagande personer. För verksamhet som inte har bortlottningsregler har SKKs centralstyrelse utfärdat en generell dispens för arrangörer att begränsa deltagarantalet.
Dispensen gäller till 31 december 2021.

Med vänlig hälsning
Svenska Kennelklubben
Ulf Uddman
e.u.