Granngårdens Kundklubb

Koppla medlemskap i Granngårdens kundklubb till SSRK Dalarna Du som är medlem i SSRK Dalarna och även är medlem i Granngårdens kundklubb kan hjälpa din förening att få en extra slant (i form av presentkort till t.ex. priser och uppmuntransgåvor) Utöver att själv få 2% bonus på dina köp hos Granngården, kan du även ge 2% avkastning till din förening.

Läs mer »

Grundlydnadskurs

Välkommen till grundlydnadskurs med SSRK! Målsättningen med kursen är att lägga grunderna till en bra relation mellan hund o förare. Vi arbetar med olika aktivitets- och kontaktövningar. I kursen ingår moment som: Följsamhet Inkallning Kontakt Stadga Passivitet Kursupplägg Det blir varvat teori och praktik. Kursen kommer att genomföras i en inomhushall samt utomhus. Grundlydnadskursen riktar sig främst till dig som

Läs mer »

Valpkurs

Välkommen till valpkurs med SSRK! Målsättningen med kursen är att öka förståelsen om valpens behov, utveckling och beteende och känna till grunderna till kontakt, aktivering och vardagslydnad. För att kunna lägga grunden till en bra relation resten av livet tillsammans. I kursen ingår moment som: Skapa goda vanor Hantering Koppla av Kontakt Inkallning Koppelhantering Kursupplägg Det blir varvat teori och

Läs mer »

Motion 2 – SSRK Fullmäktige 2023

Regelrevideringar Yrkande Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben yrkar att förslag till ändringar/justeringar och revideringar av provregler avseende SSRK.s raser, till exempel i samband med regelrevidering, ska vara godkända av en majoritet av de rasklubbar för vilka raser respektive regelverk avser, innan de godkänns av SSRK.Hs. Skäl till motionen Vid Fullmäktige 2019 beslutades det i enlighet med huvudstyrelsen förslag att ändringar/justeringar

Läs mer »

Motion 1 – SSRK Fullmäktige 2023

Handlingar för beslut till Fullmäktige Yrkande Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben yrkar att de handlingar till SSRK Fullmäktige som avser propositioner, SSRK Hs förslag till beslut avseende de uppdrag föregående Fullmäktige givit till SSRK Hs, Ärenden som av huvudstyrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet samt motioner till SSRK Fullmäktige inklusive SSRK Hs förslag till beslut, skall vara styrelserna för rasklubbar och avdelningar

Läs mer »

Viltspårkurs nybörjare med anlagsprov som mål

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig att lägga viltspår och träna din hund för att kunna gå ett viltspårprov i anlagsklass. Du får gärna ha målet att jobba vidare mot öppenklass och elitspår. Du behöver kunna arbeta tillsammans med annan kursdeltagare och lägga spår i olika terränger.  Kursens platsVi kommer att träffas i Mora, detaljerad

Läs mer »

Apportering fortsättning vår 2023

Kurs med SSRK Dalarna våren 2023 På denna kurs utvecklar vi grundläggande apporteringsövningar för den apporterande hunden. För dig och din hund som har kommit en bit på väg i apporteringsarbetet. KursuppläggDenna kurs passar dig som har inkallning, grundläggande stadga, bärande och avlämningar någorlunda klart. Vi övar uppgifter där flera moment ingår och som man sedan bygger ihop till hela övningar. Vi

Läs mer »

Viltspårkurs: Utveckling mot E-spår

E-Spår = (eftersök, elit, extra svåra)Utveckla din hunds förmåga att spåra olika viltslag, klara olika spårstörningar samt markera blod, hår och ben. Viltspårkursen vänder sig till dig som har en hund som minst gått ökl spår. Du som förare ska kunna arbeta självständigt samt i par vid planering av spårupplägg samt spårläggning. Vi kommer att jobba med uppläggteori och genomgång av

Läs mer »

Viltspårskurs mot Öppenklass i Hedemora

Välkommen till en viltspårkurs som vänder sig till dig vars hund har gjort anlagsprov eller gått en anlagskurs i viltspår. Det är en fortsättningskurs i viltspår med målet att klara ett öppenklass-prov.  Vi går igenom de moment som ingår i öppenklass; att söka upp spåret i startrutan, återgång och bloduppehåll i vinkel osv. Spårets svårighetsgrad ökas steg för steg. Vi

Läs mer »

Viltspårkurs mot Öppenklass i Rättvik

Välkommen till en viltspårkurs som vänder sig till dig vars hund har gjort anlagsprov eller gått en anlagskurs i viltspår. Det är en fortsättningskurs i viltspår med målet att klara ett öppenklass-prov. Vi går igenom de moment som ingår i öppenklass; att söka upp spåret i startrutan, återgång och bloduppehåll i vinkel osv. Spårets svårighetsgrad ökas steg för steg. Vi

Läs mer »

Viltspårkurs för nybörjare i Bjursås/Rättvik

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig att lägga viltspår och träna din hund för att kunna gå ett viltspårprov i anlagsklass. Du får gärna ha målet att jobba vidare mot öppenklass och eftersöksspår. Du behöver kunna arbeta tillsammans med annan kursdeltagare och lägga spår i olika terräng. Plats Vi kommer att vara i skogarna

Läs mer »

SM Uttagning Viltspår 2023

Rätt att deltaga: Spaniel/retriever vars ägare är medlem i SSRK Dalarna. Hunden skall minst ha erhållit första pris i öppen klass. Avdelningsuttagningen: Frågor kontakta viltspåransvarige Ewa-Lisa Hoel, viltspar@ssrk-dalarna.se Anmälan: Sista anmälningsdag 1 maj, Anmäl via Denna länk Avgift: 500kr. Viltspår SM: kommer att äga rum i Småland 5-6 aug

Läs mer »

Pinncupen 2023

Spårtävlingen genomförs i skogarna runt Borlänge, söndag den 28 maj. Idén till Pinncupen bygger på att du går viltspåret utan domare. Tävlingsspåret med klövvilt är lagt som ett så kallat elitspår (inofficiellt). Dessutom är det utformat som en spännande skattjakt! Så går det till Vi samlas för gemensam lottning av spåren, sedan lotsar funktionärer deltagarna ut till olika startplatser i

Läs mer »

Årsmöte Avdelning Dalarna

Avdelningen bjuder in alla medlemmar till vårt Årsmöte den 26 mars kl. 15.00. Vi kommer att vara ute på Falu Brukshundsklubbs klubbstuga ute vid Varpan. Anmälan om deltagande behövs, med tanke på förtäringen. Anmälan skickas till: sekreterare@ssrk-dalarna.se VÄLKOMNA!!

Läs mer »

Spånkorgscupen 2023

Välkommen till Bjursås 1 juli 2023 Viltspårcup öppen för alla raser och blandraser Spår Morgons officiellt öppenklassprov 650-700m Eftermiddags inofficiellt eftersöksliknande spår 800-1000m Anmälan & betalning Anmäl och betalning senast 15 maj Klicka för att anmäla härKostnad 1250 kronor betalas till SSRK Dalarna Viltspår BankGiro 156-2545  Frågor och funderingar Provledarna:  Ewa-Lisa Hoel viltspar@ssrk-dalarna.se, Karin Lundin karin.lundin@hotmail.com  Deltagarantalet är begränsat till 20 ekipage vid

Läs mer »

Hästar och Vandringspris

Utdelning av 2022-års Championatshästar och Allez´ Isabells Vandringspris. Detta sker på årsmötet i Mars månad. Meddela Sekreteraren i avd om ni har intresse av att tilldelas en Championatshäst eller vara med i beräkningen kring Vandringspris. Skicka in anmälan snarast på sekreterare@ssrk-dalarna.se

Läs mer »