Planeras i Dalom

Vi planerar också för att genomföra

KM 5/6 Falun
Lagtävling 18/7 Storsund, Borlänge

Mer information om dessa arrangemang kommer