Pinncup 2021

Pinncupen 2021 är avgjord! 

Alla deltagare kämpade väl i värmen när Pinncupen genomfördes söndagen den 30 maj. På olika platser i skogarna runt Borlänge samlades 3-4 deltagare i respektive startgrupp och där lottades spårnummer. Totalt kom 15 ekipage till start. 
 
Idén till Pinncupen bygger på att du går viltspåret på egen hand utan domare. Tävlingsspåret är lagt som ett så kallat elitspår (inofficiellt). Dessutom är det kluriga spåret utformat som en slags skattjakt. Förutom klöven i spårslutet fanns längs spåret dessutom 8 smala träpinnar och 4 träknappar utplacerade med olika svårighetsgrad och poängsättning. Om hunden markerar legor och noga följer spårets olika vinklar och öglor ökar chansen för föraren att hitta poängmarkörerna. En förenklad kartskiss över spåret kan ni se här intill.
 
Det blev Anders Henningsson och Geltman’s Port Sunlight ”Porter” som avgick med segern! En stabil insats att vinna två år i rad i stark konkurrens. Vi säger stort grattis till vinnaren och alla pristagarna på pallen som belönades med tjusig rosett! 
 
Ett stort och varmt tack riktar vi till våra sponsorer som bidragit med material och fina priser!
 
Vi vill också passa på att tacka alla funktionärer som på olika sätt hjälpt till att genomföra Pinncupen, framtagning av material, sponsorkontakter, spårläggning med mera. Utan er hade det inte varit möjligt.

RESULTATLISTA PINNCUPEN 2021

PRISPALLEN PINNCUPEN 2021

BLANDADE BILDER PINNCUPEN 2021

Föregående bild
Nästa bild