NORD VCH Sylvia Loos

SE VCH FI VCH NO VCH och NORD VCH
Wildzeal Flower Power
SE 21375/2010
Ägare Sylvia Loos, Borlänge
Uppfödare Christina Valsås, Uppsala