Jaktprov i Södra

JAKTPROV VID 2 TILLFÄLLEN: AVESTAPROVET 30/5, ÖKL.
KOMMISARIE ÄR ANNELI JOHANSSON OCH PROVLEDARE ULLA SJÖSTRAND.DOMARE BLIR ULF GÖRANSSON.
GARPENBERGSPROVET 31/8, NKL OCH 1/9, EKL.
PROVLEDNING OCH DOMARE SAKNAS.