Hästar och Vandringspris

Ang. Utdelning av 2020-års Championatshästar och Allez´ Isabells Vandringspris.
 
Eftersom SSRK Dalarna har skjutit på sitt årsmöte till nästa år blev det ju inte någon chans att där uppmärksamma de som erhållit sina championat under 2020. 
Avdelningsstyrelsen har nu beslutat sig för att göra denna utdelning av championatshästar i samband med årets KM och efterföljande jubileumsmiddag, som vi planerar ha den 5 juni. 
Då passar vi också på att överlämna Allez’ Isabells vandringspris till den labrador som erhållit flest poäng enl. kriterierna för priset.  
 
Så håll ögonen öppna på hemsidan och på våra sociala kanaler Facebook och Instagram. Där kommer vi att lägga ut inbjudan till de två arrangemangen!
 
Och så håller vi alla tummar, tår och tassar vi kan för att restriktioner och annat ändras!!!!!