Funktionärsprovsavtal SSRK

SSRK Dalarna har tecknat ett samarbetsavtal med två avdelningar inom SSRK.

SSRK Jämtland/Härjedalen och SSRK Västernorrland.

Syftet med avtalet är att öka tillgång och möjlighet till start på funktionärsprov.
I korthet innebär det att du som har tjänstgjort en heldag på ordinarie jaktprov inom avdelningen, ges möjlighet att undantas lottning på valfritt funktionärsprov inom någon av de tre avdelningarna. En arbetad heldag ger möjlighet till en exkludering.
Rätten att undantas från lottning kan användas vid max 2 tillfällen under innevarande eller efterföljande provsäsong.

Du som är intresserad av att vara funktionär vid våra jaktprov kan kontakta Jaktansvarig inom avdelningen via jaktansvarig@ssrk-dalarna.se