Dala Utställningen Rättvik 14 Nov

DOMARE
Lena Hägglund
Flat Coated Retriever

Jan-Erik Ek
Labrador Retriever

Jenny Andersson
Golden Retriever

Lena Rollmar
Engelsk Springer Spaniel, Irländsk vattenspaniel
Clumber Spaniel Curly coated Retriever Sussex, Spaniel
Welsh Springer Spaniel, Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Vidar Grundetjern
Amerikans Cocker Spaniel Cocker Spaniel, Field Spaniel, Chesapeake Bay

Domarbyte kan ske.
Anmälningsavgifter: Valp I (4-6 mån), valp II (6-9 mån) 220 kr, Juniorklass (9-18 mån), Unghundsklass (15-24 mån), Jaktklass (15 mån + jaktmerit), Öppen klass (15 mån -) Championklass 350 kr, 
Veteranklass (8 år -) 220 kr.

Anmälan sker genom internetanmälan senast kl 12.00 27 oktober 

Sista anmälnings- och betalningsdag per post den 21 oktober 

Anmäl via SKKs Internetanmälan Enter via SKKs online:http://www.skk.se 

Anmälan per post/ Tävlingsanmälan (finns att hämta på/ http://www.skk.se) Skickas till: Fugelstad, Lyckåsvägen 22, 14251 Skogås                                                                                               
Anmälan via epost: Skickas med e-post senast 21 oktober till: anmalan@fugelstad.se                           
Ange hundens namn, reg-nummer, klass och ägare        

Betalning: Avgiften sätts in till SSRK Dalarna pg 20 97 64-0 senast 21 oktober
 
Upplysningar gällande utställningen ges av Anki Holmgren