Covid 19 Info SKK 2021-05-17

Regeringen har förlängt den nu gällande förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021:8) till och med 31 maj 2021. (se nedan)

Det innebär att inga förändringar av SKKs åtgärder mot covid-19 kommer att ske just nu.
Däremot kommer SKK att anpassa sina åtgärder till de begränsningar för att förhindra smittspridning som regeringen har beslutat ska gälla från och med 1 juni 2021. Den stora förändringen blir då att begränsningen om åtta personer utomhus höjs till 100 personer. Gällande verksamhet inomhus är ingen förändring beslutad, utan där kommer begränsningen om åtta personer att ligga kvar även efter 1 juni. Detta naturligtvis under förutsättning att regeringen inte ändrar sitt beslut före 1 juni.
Mer detaljer om hur SKKs åtgärder mot covid-19 från den 1 juni kommer att vara utformade kommer senare i veckan.
Med vänlig hälsning
Svenska Kennelklubben
Ulf

 
nedanstående gäller tills vidare alltså..
—————————————————————————–
Centralstyrelsen har vid sitt möte den 29 januari sett över och beslutat om
uppdaterade Covid-restriktioner enligt nedan.

Klubbverksamhet i SKK-organisationen
Detta gäller till dess att myndighet beslutar om att ändra gränsen om 8 (åtta) personer
för antal tillåtna personer vid en offentlig tillställning/sammankomst. När det sker
kommer SKK att ta ett nytt beslut.

 All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer
på samma plats ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
 Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma
plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de
gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
 Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats
ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas
minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska
tas till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Ovanstående gäller från och med den 8 februari 2021.
 
Ytterligare information finns på www.skk.se