Rättvik 12-13 November

Upplysningar gällande utställningen ges av Anki Holmgren
utstallning@ssrk-dalarna.se