Årsmöte SSRK Dalarna

Årsmöteshandlingar finns nedan:

SSRK Dalarna bjuder in till avdelningens årsmöte:
Dag och tid: 15 mars 2020, kl. 14.00
Plats: Falu Brukshundsklubbs lokaler
Anmälan senast 1 mars till Gunilla, sekreterare@ssrk-dalarna.se, 070-797 37 08
OBS! Din anmälan om deltagande i årsmötet behövs! (med tanke på förtäringen, som blir mötets första punkt!)
Även om du anmält dig till Föreläsningen med Peter&Dogworks före årsmötet, så behövs en anmälan om deltagande i årsmötet.


Valberedningens sammankallande är Anki Wadman, 070-372 22 31.

Årets Championatshundar kommer att uppmärksammas under årsmötet och Alle´z Isabells Vandringspris ska delas ut till den dalahund som erhållit flest provpoäng under 2019.

Dagordning Årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse SSRK Dalarna 2019

Verksamhetsplan SSRK Dalarna 2020