Årsmöte Sektion Västerbergslagen

Hemsida: www.ssrkvb.se
Kontaktperson: Håkan Stenman 070-557 54 23, stenman.hakan@outlook.com
Välkommen till sektion Västerbergslagens årsmöte:
Dag: 20 februari 2019, Kl. 18.30
Plats: Medborgarskolan, Ludvika