Årsmöte 2021 SSRK Dalarna

På grund av det rådande läget med Coronapandemin och de restriktioner som utfärdats, kommer SSRK Dalarna att ställa in det utannonserade årsmötet 21 mars 2021.

SKK har givit dispens för de avdelningar som hann hålla sina årsmöten förra året och meddelat att de får skjuta fram årsmötet ett år. Vi kommer att göra ett sedvanligt bokslut och en verksamhetsberättelse som kommer att genomgå revision som vanligt.
Alla årsmöteshandingar (Verksamhetsberättelse för 2020 med bokslut och revisionsberättelse samt Verksamhetsplaner och en rambudget för 2021) kommer att presenteras på Avdelningens hemsida senast 2021-03-14.
Har du några synpunkter på dokumenten skickas de till: Gunilla, sekreterare@ssrk-dalarna.se
De ledamöter som i dag ingår i styrelsen förlänger sina mandat ett år till.

Sedvanliga Årsmöteshandlingar:
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

VERKSAMHETSPLAN för 2021