Anmälan KM Retriever 2021

Anmälningsavgift:
100kr för första hunden
50kr för nästkommande hundar som förs av samma förare.
Märk betalning med KM
Betalning sker till Plusgiro 716972-5

SAMARBETSPARTNERS