Upptaktsträff Södra

UPPTAKTSTRÄFF 2018
Dags för Upptaktsträff i Södra Dalarna.
Eva Wallberg har bjudit oss att vara på hennes marker i Lasjö/Hedeåker
21/4 kl 11.00.
Vi tränar och njuter i bästa fall av solen, fika och gott sällskap!
Behöver du hjälp med att hitta så höra av dig till Agneta 070-4411559 så kan vi slå följe från Dalahästen. Men då behöver jag veta vilka som kommer så jag inväntar er.
Väl mött!


Remiss Provregler retriever

Ett första utkast har kommit som skall ut på remiss hos avdelningar och er medlemmar.
Läs igenom och återkom så fort ni kan. Avdelningen skall lämna svar i slutet av April 2018.
Skriv gärna i text era åsikter på det som står och maila ini detta till Jaktansvarig eller Ordförande i avdelningen. (Se styrelse)
Övergripande förslag A resp B prov
Utkast A prov (förslag på ny skrivning)
Utkast B prov (förslag på ny skrivning)

Synpunkter skickas till Hans Westblad mail. (hans@actualis.se)

GDPR

Från och med 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddsförordning (GDPR) att gälla i samtliga EU-länder. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL)
SSRK Dalarna behandlar alla personuppgifter enligt den nya Dataskyddsför-
ordningen. Vi hämtar i första hand in dina personuppgifter direkt från dig själv eller uppgifter lämnade av dig via en samarbetspartner/organisation (t.ex. SSRK Hs eller Studiefrämjandet). De uppgifter vi behöver är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Och i några fall, där ett arvode ska betalas ut, även personnummer för rapporteringen till skattemyndigheten.
Vi lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i vårt personregister. Det kan vara kopplingar som medlemskap, funktionär, domare, uppfödare, kursdeltagare, provdeltagare eller annan.
Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa SSRK Dalarnas lagring och behandling av dina personuppgifter, såvida SSRK Dalarnas intressen inte väger tyngre än din önskan om radering.
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SSRK Dalarna har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till avdelningsstyrelsen i SSRK Dalarna.
Vill du veta mer kan du läsa på SSRK Hs hemsida:
SSRK Klicka här
På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om PUL och Dataskyddsförordningen Klicka här 
1 2 3 4