Workingtest Långshyttan 3 Juli

Söndagen den 3 juli 2022 arrangerar vi Working Test för Spaniel och Retriever.
NU KAN DU ANMÄLA DIG TILL WORKING TEST DEN 3 Juli!
Äntligen kan vi återuppta vår tradition med att genomföra working test, WT, här hos oss SSRK/Dalarna sektion södra i Långshyttans älgpark.
Working test är en rolig provform i stationsform där hundens jaktliga färdigheter testas.
INFORMATION
* Klasser: Nkl, Ökl och EKL
* Domare: Lasse Hedman, Kenth Lind, Ingela Andersson, Anders Eriksson
* Kostnad: 400 kr
*Anmälan skickas till annerikssonDalarna@gmail.com
Ange namn namn på förare samt mobilnummer, hundens namn och registreringsnummer
* Betalning bankgiro 805-6608 . Ange namn (förare + hund) samt klass.
* Alla retrieverraser är välkomna att anmäla
* Max 100 deltagande ekipage.
* Frågor besvaras av Ann Eriksson, telefon 070-2047335
Information och PM kommer att finnas på denna sida
VÄLKOMNA MED ER ANMÄLAN!

Länk till Facebooksidan.