Prisade vid Årsmötet

Håkan & Allis och Anders & Clara blev  gratulerade vid SSRK Dalarna´s årsmötet för sitt deltagande i Nordiska Viltspårsmästerskapen. Grattis till FI VCH SE VCH True Dice Clarissa ”Clara” som blev 2015 elitspårare. Här grattade av Viltspårsansvarig i Dalarna Ewa-Lisa Hoel.