Framtida Utställningar

Domare 13-14/11-2021
Lena Hägglund
Lördag: Nova Scotia duck tolling Retriever, Welsh springer spaniel, Chesapeake Bay retriever och Curly
Söndag: Flat

Jan-Erik Ek
Lördag: Golden, IWS
Söndag: Labb

Jennie Andersson
Lördag: Flat
Söndag: Golden

Lena Rollmar
Lördag: Labb, Fild, Amris, Cocker
Söndag: ESS, IWS, Clumber, Curly, Sussex, Welsh, Tollare

Vidar Grundetjern
Lördag: Ess, Sussex, Clumber
Söndag: Amris, Cocker, Fild, Chesapeake Bay retriever

Domare 2022
Rättvik
Lördagen den 4/11
 
Kim Bay 
Engelsk Springer Spaniel, Field Spaniel, Welsh Springer Spaniel och Irländsk Vattenspaniel         

Lars Widén
Labrador Retriever och Clumber Spaniel        

Maritha Östlund Holmsten Flatcoated Retriever, och Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Theres Johansson Cocker Spaniel, Amerikansk Cocker Spaniel, Curly Coated och Sussex Spaniel Retriever    

Börje Johansson Chesapeake Bay retriever och Golden Retriever
 
Söndagen den 5/11
 
Kim Bay 
Golden Retriever och Clumber

Lars Widén Cocker Spaniel, Amerikansk Cocker Spaniel, Nova Scotia Duck Tolling Retriever        

Maritha Östlund Holmsten, Engelsk Springer Spaniel, Field Spaniel, Curly Coated och Sussex Spaniel Retriever

Theres Johansson Flatcoated Retriever och Chesapeake Bay retriever

Börje Johansson Labrador Retriever Welsh Springer Spaniel och Irländsk Vattenspaniel