Styrelse Södra

Agneta Berger 

Sekreterare

070-4411559

 

nybyn3@gmail.com

 

Lars Hedman

 Ledarmot

073-034 11 83

 

moormans@bredband.net

 

Roger Gustavsson

Suppleant

 

070-678 62 59

 

Fredrik Marnefelt Nilsson

Kassör

0226-600 35

070-223 22 33

 

Fredrik Marnefelt Nilsson

Kassör

0226-600 35

070-223 22 33

fredrik.nilsson@hedins.se

 

Jonas Halsius

Viltansvarig

0226-104 40

070-300 00 49

jonas.halsius@telia.com

 

Anders Eriksson

 Jaktansvarig

0225-303 92

070-6273017

anders.post@telia.com

 

Annelie Johansson

Vice ordförande- Utbildningsansvarig

0226-545 87

073-6542530

andersbenning42@hotmail.com

 

Ingela Andersson

Suppleant

076-114 06 63

 

Kent Lindström

Ordförande

Materielansvarig

0226-55680

0730-75 36 57

kent@markenta.se