Championat 2019

SE U(u) CH Famous Crowd’s Roll With Me.
Uppfödare Connie Hurup Philipsen Danmark
Ägare Kajsa Söderbergh Rättvik.

SE VCH 
Flottatjärn’s A’Igor of bandit 
Karin Hammar
Bolt (Dark Eye’s Beinner’s Luck) SE45622/2015
SV VCH 2017
FI VCH 2018
NO VCH 2019 = Nord VCH
Ägare Ulrika Hedberg
Uppfödare Martina Arnler