Styrelse

ORDFÖRANDE 

SEKRETERARE

Gunilla Holm Nyberg

sekreterare@ssrk-dalarna.se

Mobil : 070-7973708

KASSÖR

Agne Nyberg

ekonomi@ssrk-dalarna.se

Mobil : 070-5135493

UTBILDNING

VILTSPÅR

Eva – Lisa Hoel

viltspar@ssrk-dalarna.se

Telefon: 023-509 33
            070-509 33 14

JAKT

UTSTÄLLNING – SPANIEL

Anki Holmgren

utstallning@ssrk-dalarna.se

Telefon: 070-5292953

SUPPLEANT 1

SUPPLEANT 2
Stefan Rooth

suppleant2@ssrk-dalarna.se

WEBB – IT

Hans Westblad

hans@actualis.se