Valpkurs med SSRK ”Från valp till apportör”

Valpkursen riktar sig till dig som har en retriever eller spaniel som är mellan 4-8 månader. 
 
Målsättningen är att du tillsammans med din valp ska få grunder för att utveckla en god relation. Samt att du ska få med dig baskunskap om valpens utveckling och behov, inlärning och belöningar. 
Under kursen kommer vi arbeta med att stärka samarbete och följsamhet mellan dig och din valp. Att koppla av, ha kul med sin hund samt skapa bra rutiner är andra viktiga delar som ingår.  
Som kurslitteratur används boken ”Retrieverträning på mitt sätt” av Lena Bratsberg Karlsson. Boken ingår inte i kursens pris, den köper du på egen hand. Valpkursen är första delen av flera block som genomförs fristående. Som deltagare har du förtur till nästa kurs grundläggande apportering. 
 
 
Målgrupp/förkunskaper: 4-8 månaders valpar 
Omfattning: 5 tillfällen x 2 timmar, en gång i veckan. 
Datum: Torsdagar med start den 13 maj
Tid: 18:00-20:00
Plats: Gustafs
Antal: Max 6 deltagare
Kurskostnad: 1100 kr/deltagare 
Anmälan: via Studiefrämjandet 
Anmälan klicka här

Medlemskap i Svenska Spaniel och Retrieverklubben är obligatoriskt. 
Hunden ska vara vaccinerad enligt SKK’s regler. 
Obs! Endast en person per anmäld hund kan närvara på kursen. Vänligen respektera restriktionerna under pågående pandemi. 
Instruktör: Matilda Hedin  
Matilda har nyligen genomfört SSRK´s instruktörsutbildning. Sitt stora intresse för att träna retrievern som apportör och praktisk jakt med de egna hundarna har hon dock haft sedan yngre tonåren. 
Hör av dig till Matilda om du har frågor.
matildahedin@live.se
Välkomna! 

Viltspår Utveckling mot elitspår

Viltspår: Utveckling mot elitspår 
Kursen vänder sig till dig som gått minst ett ökl spår. Vill utveckla din förmåga att läsa av din hund i spårskogen och träna dig själv på att lägga upp utmanade spår som utvecklar hunden mer.
 
Under helgen jobbar ni två och två med spåren. Moment som ingår är att rita upp karta med avstånd, spårets längd, spårprövningar etc. Att snitsla och stämma av planering mot verkligheten. Sedan lägga ut spåret med markeringsplatser och störningar. Spårstart och undersökning av olycksplats och skottplats. Praktiskt följa och läsa av din egen och andra hundars olika sätt att lösa problemlösning i spåret. Vi avslutar med diskussion om dagens spår.
 
Fredag, kl 18.00-ca 20.00
Genomgång av helgen och kurskompendiet.
Diskussion om viltspår, spårstarter och spårupplägg.
Genomgång av karta och allmän planering kring spårupplägg.
 
Lördag, kl 09.00 till ca 17.00 
Planera, lägga och genomföra spår utifrån trafikolycka.
 
Söndag, kl 09.00 till ca 15.30
Planera, lägga och genomföra spår utifrån skadskjutning vid jakt.
 
Datum: 14-16 maj 2021

Plats: Sörskog, norr om Bjursås (längskidanläggningen)

Anmälan: via Studiefrämjandet i Falun Länk för anmälan

Senaste anmälningsdag 1 maj. Anmälan är bindande.
Alla hundraser är välkomna men SSRK raser har förtur.
Kursen tar emot sex ekipage. Obs! Endast en person per anmäld hund kan närvara på kursen. Vänligen respektera restriktionerna under pågående pandemi.
Kurskostnad: 1600 kr, 1500 kr för SSRK medlem, då ingår fika fredag till söndag samt luncher lördag och söndag.
 

Kursledare;
Ewa-Lisa Hoel   070-509 33 14, viltspar@ssrk-dalarna.se

Karin Lundin    070-606 96 48, karin.lundin@hotmail.com
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Viltspårkurs fortsättning

Viltspårkurs fortsättning, öppen klass
Denna kurs vänder sig till dig vars hund har gjort anlagsprov eller gått en anlagskurs i viltspår. Det är en fortsättningskurs i viltspår med målet att klara ett öppenklass-prov.  Vi går igenom de moment som ingår i öppenklass; att söka upp spåret i startrutan, återgång och bloduppehåll i vinkel osv. Spårets svårighetsgrad ökas steg för steg. Vi arbetar två och två med att lägga spåren och du får därmed chansen att se hur olika hundar arbetar för att lösa spårets utmaningar. Att lära dig läsa din egen hund i spårarbetet är viktigt för ert fortsatta samarbete och eventuella provstarter.
 
Plats

Rättvik 

Datum

12-13 juni 2021, kl. 9-16 

Anmälan
Avanmälan senast 4 juni.
Alla hundraser är välkomna men SSRK raser har förtur.
Kursen tar emot max sex deltagare. 
Löptikar kan ej delta.
 
Obs! Endast en person per anmäld hund kan närvara på kursen. 

Vänligen respektera restriktionerna under pågående pandemi.

Kurskostnad

1200 kr, 1100 kr för SSRK medlem

Kursledare 
Ingrid Höglund 070-6920791
Gunilla Mårsén 070-2315435