Jubileumsmiddag ”inställd” Juni 2021

OBS!!!! Det blir ingen Jubileumsmiddag efter KM den 5 juni! 

 
Det är med tungt hjärta vi i styrelsen för SSRK Dalarna tyvärr ser oss tvungna att ställa in den tänkta middagen efter KM.
Då hade vi ju bl.a. tänkt att dela ut 2020 års championshästar och Allez’ Isabells vandringspris.
Detta är förstås på grund av osäkerheten kring Coronaläget och de smittorisker som det innebär att samlas många på samma ställe. Vi känner att det fortfarande är viktigt att ALLA tänker på försiktighet med att vara nära och umgås tätt samman. 
 
Naturligtvis arbetar vi fortfarande för att hitta möjligheter till att träffas, men det får vänta tills läget känns säkrare och restriktionerna har tagits bort. 
 
I stället kommer styrelsen att uppvakta våra ”pristagare” personligt!!
Och vi kommer också att presentera dem på hemsidan och i våra olika sociala mediekanaler. 
Styrelsen kommer att ta kontakt med var och en och komma överens om när det passar med ”uppvaktningen”.
 

Covid 19 Info SKK 2021-05-17

Regeringen har förlängt den nu gällande förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021:8) till och med 31 maj 2021. (se nedan)

Det innebär att inga förändringar av SKKs åtgärder mot covid-19 kommer att ske just nu.
Däremot kommer SKK att anpassa sina åtgärder till de begränsningar för att förhindra smittspridning som regeringen har beslutat ska gälla från och med 1 juni 2021. Den stora förändringen blir då att begränsningen om åtta personer utomhus höjs till 100 personer. Gällande verksamhet inomhus är ingen förändring beslutad, utan där kommer begränsningen om åtta personer att ligga kvar även efter 1 juni. Detta naturligtvis under förutsättning att regeringen inte ändrar sitt beslut före 1 juni.
Mer detaljer om hur SKKs åtgärder mot covid-19 från den 1 juni kommer att vara utformade kommer senare i veckan.
Med vänlig hälsning
Svenska Kennelklubben
Ulf

 
nedanstående gäller tills vidare alltså..
—————————————————————————–
Centralstyrelsen har vid sitt möte den 29 januari sett över och beslutat om
uppdaterade Covid-restriktioner enligt nedan.

Klubbverksamhet i SKK-organisationen
Detta gäller till dess att myndighet beslutar om att ändra gränsen om 8 (åtta) personer
för antal tillåtna personer vid en offentlig tillställning/sammankomst. När det sker
kommer SKK att ta ett nytt beslut.

 All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer
på samma plats ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
 Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma
plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de
gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
 Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats
ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas
minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska
tas till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Ovanstående gäller från och med den 8 februari 2021.
 
Ytterligare information finns på www.skk.se

Viltspårskurs nybörjare

VILTSPÅRKURS nybörjare med anlagsprov som mål
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig att lägga viltspår och träna din hund för att kunna gå ett viltspårprov i anlagsklass. Du får gärna ha målet att jobba vidare mot öppenklass och elitspår. Du behöver kunna arbeta tillsammans med annan kursdeltagare och lägga spår i olika terränger. 
 
Kursupplägg
Varje träff varvas med teori, spårläggning och spårarbete. Första träffen kommer vi att börja med att gå igenom material och grunderna för spårläggning samt lägga upp planer för dig och din hund. De följande tre träffarna bygger vi vidare på kraven för ett anlagsprov. 
 
Kurstillfällen/datum 2021
Kursen är fördelad på fyra träffar under april 20/4, 22/4, 27/4 och 29/4 kl. 18.00-20.30. 
Skulle det bli problem med att det kommit mer snö och barmark saknas, kan kursdagarna senareläggas till maj.
 
Plats
Vi kommer att träffas i Mora.
 
Anmälan
Studiefrämjandet i Falun Länk till anmälan
Alla hundraser är välkomna men SSRK raser har förtur.
Kursen tar emot sex deltagare. Obs! Endast en person per anmäld hund kan närvara på kursen. Vänligen respektera restriktionerna under pågående pandemi.
Kurskostnad 
1200 kr, 1100 kr för SSRK medlem. 
 

Efter genomgången kurs kan vi hjälpa till att boka Anlagklass spårprov för de som vill. För att kunna starta på ett anlagsprov måste hunden ha fyllt 9 månader. Spårprovet kostar 400 kr och betalas separat.

Kursledare
Roger Svensson
roger.svensson@moramail.se

070-658 24 68

Eva Back
eva.back@moramail.se
070-374 27 28

Uttagning Viltspårs SM 2021

Dalaavdelningen
Uttagning till SSRKs Viltspår SM 2021
Rätt att deltaga: Spaniel/retriever vars ägare är medlem i SSRK Dalarna. Hunden skall minst ha erhållit första pris i öppen klass. En hund per förare får anmälas till uttagningen.
Avdelningsuttagningen: Plats och datum, information kommer
Anmälan:  senast 15 maj, skicka mail till Ewa-Lisa Hoel med hundens namn regnr samt förarens namn och mobilnr. Avgift för deltagande 400 kr.
Viltspår SM: kommer att arrangeras 1-2 augusti I Sikfors utanför Piteå av avdelningarna Västerbotten och Norrbotten tillsammans. För uppdaterad info SSRK Dalarnas hemsida
 

.

Hästar och Vandringspris

Ang. Utdelning av 2020-års Championatshästar och Allez´ Isabells Vandringspris.
 
Eftersom SSRK Dalarna har skjutit på sitt årsmöte till nästa år blev det ju inte någon chans att där uppmärksamma de som erhållit sina championat under 2020. 
Avdelningsstyrelsen har nu beslutat sig för att göra denna utdelning av championatshästar i samband med årets KM och efterföljande jubileumsmiddag, som vi planerar ha den 5 juni. 
Då passar vi också på att överlämna Allez’ Isabells vandringspris till den labrador som erhållit flest poäng enl. kriterierna för priset.  
 
Så håll ögonen öppna på hemsidan och på våra sociala kanaler Facebook och Instagram. Där kommer vi att lägga ut inbjudan till de två arrangemangen!
 
Och så håller vi alla tummar, tår och tassar vi kan för att restriktioner och annat ändras!!!!!

Årsmöte 2021 SSRK Dalarna

På grund av det rådande läget med Coronapandemin och de restriktioner som utfärdats, kommer SSRK Dalarna att ställa in det utannonserade årsmötet 21 mars 2021.

SKK har givit dispens för de avdelningar som hann hålla sina årsmöten förra året och meddelat att de får skjuta fram årsmötet ett år. Vi kommer att göra ett sedvanligt bokslut och en verksamhetsberättelse som kommer att genomgå revision som vanligt.
Alla årsmöteshandingar (Verksamhetsberättelse för 2020 med bokslut och revisionsberättelse samt Verksamhetsplaner och en rambudget för 2021) kommer att presenteras på Avdelningens hemsida senast 2021-03-14.
Har du några synpunkter på dokumenten skickas de till: Gunilla, sekreterare@ssrk-dalarna.se
De ledamöter som i dag ingår i styrelsen förlänger sina mandat ett år till.

Sedvanliga Årsmöteshandlingar:
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

VERKSAMHETSPLAN för 2021

Exteriör Bedömning SSRK Dalarna

SSRK Dalarna bjuder in till Exteriörbedömning för hundar som skall ingå i avel och där hunden erhåller ett kvalitetspris som registreras hos SKK.

 

Söndagen den 11 April.
Plats: Borlänge (meddelas i PM för anmälda)

Domare: Carina Östman.

Raser: Samtliga raser i SSRK. Max  75 hundar. Först till kvarn efter betalning gäller.
Avgift: 500 kr betalas in till PG 209764-0, märk inbetalningen med ditt namn och hundens reg nr.
Anmälan är EJ komplett innan avgiften är erlagd och mottagen.

Klasser:
Juniorklass (9-18 mån)
Unghundsklass (15-24 mån)
Bruks/Jaktklass (15 mån-)
Öppenklass (15 mån-)
Championklass (15 mån-)
Veteranklass (8 år-)

Sista anmälningsdag 5 April.
Anmäl i formuläret nedan.

Info från Mars Petcare

MARS PETCARE AVISERAR UTÖKNING AV FRIVILLIG ÅTERKALLELSE AV ETT BEGRÄNSAT ANTAL PEDIGREE TORRFODER PRODUKTER

Sverige 15 JAN – Idag tillkännager Mars Sverige en utökning av den proaktiva återkallelsen av ett begränsat antal PEDIGREE produkter. Dessa produkter uppfyller inte våra höga kvalitets- och säkerhetsstandarder och kan innehålla nivåer av D-vitamin som kan skada ditt husdjur om de konsumeras under flera veckor. Därför vidtar vi denna proaktiva åtgärd för att hämta de listade produkterna.

Vi ber konsumenter som har köpt specifika, berörda produkter om att omedelbart sluta ge det till sitt husdjur och kontakta vår konsumenttjänst för mer information.

Om du har gett dessa produkter till ditt husdjur och i händelse av att det visar tecken på sjukdom såsom överdrivet drickande och urinering, rekommenderar vi att du söker veterinärråd.

Nedanstående batchnummer och bäst före datum är de enda produkterna som påverkas.
Mars Sverige samarbetar med alla våra distributörer och återförsäljare för att säkerställa att de återkallade produkterna inte längre säljs och tas bort från lager.

Hos Mars Petcare tar vi vårt ansvar gentemot husdjur och deras ägare på största allvar. Vi bryr oss mycket om husdjur och vill verkligen be om ursäkt för den oro som detta orsakar. Husdjursägare som har frågor om återkallelsen bör kontakta Mars Petcare konsumenttjänst på telefonnummer: 020–350 600 eller via e-mail: contact@se.mars.com

Grundlydnadskurs med SSRK

Grundlydnad, kursen är för dig och din hund som är från 6 månader gammal och uppåt.

Målsättningen med kursen är att du tillsammans med din hund ska få grunder för att utveckla en god relation och en ökad förståelse om hundens behov, utveckling och beteende. Under kursen kommer vi arbeta med moment som är viktiga för att få en fungerande vardag, moment som exempelvis följsamhet, inkallning, kontakt, stadga och passivitet. En bra grundlydnad lägger basen för hundens fortsatta inlärning och utveckling av färdigheter. 

Datum: Tisdagar, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8
Tid: 17:00-20:00
Plats: Gustafs 
Instruktörer: Matilda Hedin 
Antal deltagare: 4
Kursavgift: 1100 kr
 
Kursen riktar sig främst till dig som har en retriever eller spaniel. SSRK-raser har förtur. Medlemskap i SSSRK Dalarna är obligatoriskt.
Hunden ska ha rätt ålder för kursen, vara frisk och vaccinerad enligt gällande bestämmelser.
 
Kursen genomförs som en del i SSRK’s diplomeringsutbildning för instruktörer. Kursledaren har stöd i planeringen av en erfaren mentor (certifierad instruktör).
Hör av dig till Matilda om du har frågor.
matildahedin@live.se
070-437 45 22
Välkomna!
1 2 3 6