Viltspår 2021

Pinncup 2021

Pinncupen 2021 är avgjord!  Alla deltagare kämpade väl i värmen när Pinncupen genomfördes söndagen den 30 maj. På olika platser i skogarna runt Borlänge samlades 3-4 deltagare i respektive startgrupp och där lottades spårnummer. Totalt kom 15 ekipage till start.  Idén till Pinncupen bygger på att du går viltspåret på egen hand utan domare. Tävlingsspåret är lagt som ett så kallat

Läs mer »

Viltspår Utveckling mot elitspår

Viltspår: Utveckling mot elitspår Kursen vänder sig till dig som gått minst ett ökl spår. Vill utveckla din förmåga att läsa av din hund i spårskogen och träna dig själv på att lägga upp utmanade spår som utvecklar hunden mer. Under helgen jobbar ni två och två med spåren. Moment som ingår är att rita upp karta med avstånd, spårets längd, spårprövningar

Läs mer »

Viltspårkurs fortsättning

Viltspårkurs fortsättning, öppen klassDenna kurs vänder sig till dig vars hund har gjort anlagsprov eller gått en anlagskurs i viltspår. Det är en fortsättningskurs i viltspår med målet att klara ett öppenklass-prov.  Vi går igenom de moment som ingår i öppenklass; att söka upp spåret i startrutan, återgång och bloduppehåll i vinkel osv. Spårets svårighetsgrad ökas steg för steg. Vi

Läs mer »

Hästar och Vandringspris

Ang. Utdelning av 2020-års Championatshästar och Allez´ Isabells Vandringspris. Eftersom SSRK Dalarna har skjutit på sitt årsmöte till nästa år blev det ju inte någon chans att där uppmärksamma de som erhållit sina championat under 2020. Avdelningsstyrelsen har nu beslutat sig för att göra denna utdelning av championatshästar i samband med årets KM och efterföljande jubileumsmiddag, som vi planerar ha den 5

Läs mer »

Viltspårscup 2021

Proven är begränsade till 20 deltagare. Om tillgång på domare och marker finns kan provantalet utökas. Lottning om platserna sker efter anmälningstiden slut. Tvådagars viltspår med officiellt öppenklassprov en dag och ett elit/eftersöksliknande viltspår dag två. Startavgift: Kostnad för respektive cup/provhelg se hemsidan. Cuperna har olika upplägg. Läs informationen vid respektive cup. Spårlängd för elitspår är minst 800m och exempel på spårprövningar

Läs mer »

Viltspår 2021

VILTSPÅR   Dalarna 2021Viltspårprov rörliga   1 januari – 31 december• Prov kan endast genomföras på barmark.• Under september och resten av året sker spårprov i begränsad omfattning p.g.a. jaktsäsong. ·         De flesta av de domare som dömer för SSRK har chipläsare.Anmälan: På SSRK Dalarnas hemsida. Hundar som är utlandsregistrerade måste bifoga kopia på stamtavlan för att få resultatet registreratBetalning:

Läs mer »