1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Allez´ Isabelles Vandringspris

Till minne av labradortiken SoNJCH Allez´ Isabelle "Bella"
Vandringspriset utdelas vid Dalaavdelningens årsmöte till den labrador som uppnått högsta poängsumman under året.
Regler och poängsättning se längst ner på sidan.
 
2016
Searover Pumas Chess
Äg. Leif Norin
Upf. Lena Bratsberg-Karlsson
 
2015
SE J(J)CH Djurbergas Fashion Peak
Äg: Mats Isaksson
Upf: Inga-Lena & Bengt Djurberg
 
2014
Seareeds Diavlo
Äg: Ingela Andersson
Upf: Robert Sundblom och Monica Engström
 
2013
SE J(j)CH Jobeshill Buffalo Bill
Äg: Leif Hernefalk
Upf: Jane Fairclough
 
2012
SE J(J)CH Djurbergas Aria
Äg: Hans Westblad
Upf: Inga-Lena & Bengt Djurberg
 
2011
SJCH SVCH Rockdove's Brim's Knight
Äg: Lars Andersson
Upf: Lars & Gunilla Lindblom
 
2010
SE J(a)CH Searover Kit´s Primus
Äg: Leif Norin
Upf: Lena Bratsberg-Karlsson
 
2009
SJCH Searover Kit´s Dike
Äg: Inga-Lena Djurberg
Upf: Lena Bratsberg-Karlsson
 
2008
Searover Kit´s Dike
Äg: Inga-Lena Djurberg
Upf: Lena Bratsberg-Karlsson
 
2007
SJCH Rockdove's High Hurricane
Äg: Leif Hernefalk
Upf: Lars & Gunilla Lindblom
 
2006
SJCH Firepoppy´s Umbra Äg: Britt & Jan Lagg
Upf: Inga-Lena Liljeblad
 
2005
SJCH NJCH Rockdove's B Black Bonnie Äg: Torsten Skogmo
Upf: Lars & Gunilla Lindblom
 
2004
SJCH Tasco Brimstone
Äg: Inga-Lena Djurberg
Upf: Mary Rountree
 
2003
SJCH NJCH Duvkullans Silke
Äg: Lars & Gunilla Lindblom
Upf: Agneta Gudmunsson
 
2002
SJCH Searover Tidy Tale
Äg: Mats Widén
Upf: Anki Andersson
 
2001
Searover Tidy Tale
Äg: Mats Widén
Upf: Anki Andersson
 
2000
Moorman´s Gentiana
Äg: Anna-Karin & Lasse Hedman
Upf: Anna-Karin & Lasse Hedman
 
1999
Moorman´s Gentiana
Äg: Anna-Karin & Lasse Hedman
Upf: Anna-Karin & Lasse Hedman
 
1998
SJCH Moorman's Belsassar
Äg: Anna-Karin & Lasse Hedman
Upf: Anna-Karin & Lasse Hedman
 
1997
SJCH NJCH Rockdove's Phoebe
Äg: Lars & Gunilla Lindblom
Upf: Lars & Gunilla Lindblom
 
1996
SJCH NJCH Rockdove's Black Velvet
Äg: Lars & Gunilla Lindblom
Upf: Lars & Gunilla Lindblom
 
1995
SJCH Rockdove's Black Velvet
Äg: Lars & Gunilla Lindblom
Upf: Lars & Gunilla Lindblom
 
1994
SJCH NJCH Rockdove's Messenger
Äg: Lars & Gunilla Lindblom
Upf: Lars & Gunilla Lindblom
 
1993
Duvkullans Piccola
Äg: Leif Norin
Upf: Agneta Gudmunsson
 
1992
SJCH NJCH Rockdove's Messenger
Äg: Lars & Gunilla Lindblom
Upf: Lars & Gunilla Lindblom

1991
INT & NORD JCH Flaxdale Blue Dun
Äg: Lasse & Inger Hedman
Upf: Lasse Lindahl

1990
INT & NORD JCH Flaxdale Blue Dun
Äg: Lasse & Inger Hedman
Upf: Lasse Lindahl

1989
INT & NORD JCH Flaxdale Blue Dun
Äg: Lasse & Inger Hedman
Upf: Lasse Lindahl

1988
INT & NORD JCH Flaxdale Blue Dun
Äg: Lasse & Inger Hedman
Upf: Lasse Lindahl

1987
S & N J CH Iliadens Haimon
Äg: Lasse & Inger Hedman
Upf:Willy Gustafsson

Ägaren ombesörjer själv att skicka in under året erövrade jaktprovsresultat till avdelningens sekreterare före årsmötet där styrelsen bedömer inkommet material.
För att en merit skall räknas krävs att hunden varit förd av sin ägare eller familjemedlem. Vinnaren skall i medföljande album införa uppgifter samt foto av hunden.
De tre bästa starterna räknas. Om två hundar hamnar på samma poäng går den före som har minst antal starter.
Har de samma poäng och samma antal starter delas priset. Poängberäkning

 

Pris Nkl Ukl Ökl Ekl
1:a 5p 6p 8p 10p
2:a 2p 3p 4p 5p
 
Hp = 1 poäng
A-prov EKL, Cert = 15 poäng, CK= 10 poäng
Vinnare av Retrievermästerskapet = 20 poäng
Om hunden under året ej fått 0:a på jaktprov blir det 3 poäng i bonus.
Varken 0:a eller 3:a ger 2 poäng ytterligare.
Varken 0:a, 3:a eller 2:a på jaktprov ger ytterligare 1 poäng.
Max bonus är 6 poäng.

Aspirerar du på detta vandringspris, skicka in dina jaktprovsresultat före 31 januari
till sekrateraren i SSRK DALARNA

Sponsorer SSRK

Uppfödare