1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Villkor för privata kurser

Vilka får annonsera under "Privata kurser" på er hemsida?

Avdelningen upplåter hemsidan för annonsering av kurser arrangerade av privata utbildningsanordnare.

Följande krav måste dock uppfyllas:

* Privata utbildningsanordnare om annonserar på hemsidan skall vara medlemmar i SSRK och godkända av avdelningens styrelse.

* Annonsen skall tillställas avdelningens styrelse för godkännande innan den läggs in på hemsidan.

* Inga företagsnamn får förekomma i annonsen. Däremot får kennelnamn finnas utöver namnet på kursanordnaren.

* Annonserna får innehålla max. 350 tecken/markeringar/nedslag.

Vad kostar det att annonsera?

Avgiften erläggs före annonsering på 200 kr/annons för första månaden samt därefter ytterligare 100 kr/annons och påbörjad månad (max. totalt fyra månader).

Vilket ansvar har avdelningen?

OBS! Avdelningen tar inte något ansvar för de privata arrangemangen, de är helt och hållet anordnade utanför avdelningen.

Kan våra resultat och bilder/reportage redovisas på hemsidan?

Nej, resultat och bilder/reportage från privata arrangemang redovisas inte på hemsidan.

Jag vill gå en privat kurs - hur anmäler jag mig?

Information om hur anmälan går till finns under respektive kursannons.

Sponsorer SSRK

Uppfödare