1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Diplomerad WT domare

En utbildning kommer att hållas av SSRK centralt under november för att bli "Diplomerad WT domare".
Läs igenom dokumentet som finns på denna länk.
Skicka in intresse anmälan till Kent Lindström (se mailadress under Start/Styrelse), därefter skall kontroll göras innan avdelningen skickar in anmälningarna tillsammans.

Sponsorer SSRK

Uppfödare