1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Funktionsbeskrivning FB-R

Funktionsbeskrivning Retriever –
FB-R 
en officiell verksamhet som sjösattes 2014 och blir stambokförd på SKK.
Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.
 
Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper
har den en också stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din
hund behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom
apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl. Alla retrieverraser är
välkomna att anmäla, hunden skall dock ha uppnått tolv månaders ålder.
 
Om du vill få sin hund beskriven
Gå in på aktuella beskrivningar (länk till Beskrivningar 2015) för att hitta någon i närheten. Finns ingen sådan aktuell beskrivning som passar, titta i matrikeln över beskrivare (länk till matrikeln Beskrivare, Testledare) och se vem/vilka som finns i din närhet och ta kontakt för att höra om det finns planerade beskrivningar framöver.
 
Uppfödare och/eller hanhundsägare
Som uppfödare eller hanhundsägare kan du kontakta en beskrivare (länk till matrikel
Beskrivare, Testledare) och komma överens om vem som skall vara arrangör, enskilt eller eventuellt om SSRK/KFM (kommittén för Funktion och Mentalitet) skall vara arrangör. Denna beskrivning är stängd för andra, den skall fortfarande formellt anmälas via SSRK/KFM och publiceras med aktuellt datum.
 
SSRK:s avdelningar och Rasklubbar
Avdelningar och Rasklubbar kan arrangera beskrivningar. Ta kontakt med lämplig beskrivare i närheten (länk till matrikel Beskrivare och Testledare)
 

Sponsorer SSRK

Uppfödare